„Pechowiec” pod opieką Wojciecha Brawera nagrodzony na Roma Teatro Festival

04.07.2016

Pechowiec to spektakl, który powstał w ramach przedmiotu Małe formy teatralne tzw. dyplom indywidualny studentek IV roku Wydziału Lalkarskiego: Adrianny Maliszewskiej, Pauliny Mikuśkiewicz i Jagody Siegień.

Autorką tekstu jest studentka reżyserii teatru lalek Agnieszka Nasierowska. 

Opiekę pedagogiczna nad spektaklem sprawował Wojciech Brawer i to dzięki Niemu wróciliśmy z nagrodą za reżyserię. Otrzymaliśmy nominacje do wszystkich kategorii.

Bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy za szczęśliwego Pechowca!

więcej na: https://www.facebook.com/romateatrofestival/