Pokaz egzaminu studentów Wydziału Aktorskiego „Małgorzata s. 89 i dalsze” w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

18.09.2020

Autor nazwał swój tekst kabaretem teatralnym. Jednak jego sztuka to coś znacznie więcej niż zwykły kabaret. Większość scenek granych przez dwójkę aktorów, kobietę i mężczyznę, rozgrywa się podczas próby teatralnej. Ich materią jest ten sam fragment „Fausta” Goethego. Każdą scenę poprzedza opis prezentowanej postaci lub lepiej typu. Tak więc reżyserów dzieli Autor m.in. na: Boleściwych, Stare Wygi, Freudystów, Skreślaczy. Każda kolejna scenka charakteryzuje dany typ podczas prowadzenia próby teatralnej i w każdej z nich aktorka w pewnym sensie pada ofiarą reżysera trawionego przez własne (jakże różne!) obsesje. W tych zabawnych, inteligentnie napisanych, składających się na całość scenkach Lutz Hübner oprócz tego, że bawi pokazując ludzi teatru w krzywym zwierciadle i odsłaniając ich śmieszności i słabości, zadaje też wcale niegłupie pytania: o granice wolności w sztuce, dowolność interpretacji, istotę sztuki teatru. To szczere i zabawne spojrzenie za kulisy teatru. (wyimki tekstu Joanny Olczak ze strony ADiT)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=p97ei-Qb2gI&feature=youtu.be

Nagranie dostępne przez 72 godziny.