PWST Filia we Wrocławiu poszukuje stażysty na stanowisko referent w pracowni plastycznej

08.03.2016

PWST Filia we Wrocławiu poszukuje

stażysty na stanowisko referent w pracowni plastycznej

w ramach projektu

„Aktywizacja  osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim i m. Wrocław”


Oferta skierowana tylko do osób:

– zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu jako osoby bezrobotne (z ustalonym I lub II  profilem pomocy),

– w wieku od 18 do 29 lat. 

Warunki stażu:

Staż będzie trwał 6 miesięcy. Stażysta będzie go odbywał w godz. od 8 do 16,  w dni robocze.

Do podstawowych zadań pracowników Pracownik Plastycznej PWST należy:

– techniczna realizacja scenografii do przedstawień dyplomowych, współpraca ze scenografami i reżyserami w  zakresie realizacji zaplanowanej scenografii i kostiumów do przedsięwzięć artystycznych,

– wykonywanie, zgodnie z kompetencjami zawodowymi nabytymi w praktyce,  pomocy naukowych (lalki, maski,  rekwizyty) do realizacji zajęć dydaktycznych

– szycie kostiumów na miarę dla studentów,

– konserwacja, naprawa i renowacja istniejących a wymagających napraw lalek, masek i rekwizytów,

– udzielanie studentom porad w zakresie wykonywania lalek, masek, rekwizytów itp.,

Wymagania:

– zdolności plastyczne

– umiejętność szycia, wykonywania przeróbek krawieckich

– wykształcenie co najmniej średnie

Zainteresowane osoby prosimy o PILNY kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy we Wrocławiu.

http://wroclaw.praca.gov.pl/-/2336865-realizacja-projektu-w-ramach-po-wer-w-2016-r-