Realizacja projektu „Zakup sprzętu nagłośnieniowego do celów dydaktycznych oraz kontynuacja realizacji zadania modernizacji budynku PWST”

02.02.2017

W dniach 01.08.2016 – 31.12.2016 w PWST realizowany jest projekt „Zakup sprzętu nagłośnieniowego do celów dydaktycznych oraz kontynuacja realizacji zadania modernizacji budynku PWST”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego