Różowa Skrzyneczka w AST

31.01.2022

Komfort nauki i studiowania, poczucie bezpieczeństwa, solidarność – to wartości, które przyświecają inicjatywie „Różowa skrzyneczka” i które bliskie są ideom Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Wsłuchując się w głos Studentek w we wszystkich budynkach AST (Kraków, Wrocław, Bytom) zostały zamontowane Różowe Skrzyneczki.

Głównym celem inicjatywy „Różowa skrzyneczka” jest przeciwdziałanie ubóstwu i tabu menstruacyjnemu oraz zapewnienie potrzebującym dostępu do bezpłatnych środków higieny osobistej w awaryjnej sytuacji.

Chcąc budować solidarność i wzajemne wsparcie, różowe skrzyneczki działać mają według zasady „weź, jeśli potrzebujesz, zostaw, jeśli masz nadmiar!”

Więcej o inicjatywie: https://www.rozowaskrzyneczka.pl/

Skrzyneczka znajduje się w toalecie 109 na pierwszym piętrze.