„Słowa mają czołgi” – spektakl w ramach kampanii „Biała Wstążka” na deskach teatru AST

01.12.2017

Premiera spektaklu „Słowa mają czołgi” zaplanowana jest na 6 grudnia 2017 roku i odbędzie się w sali Akademii Sztuk Teatralnych przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu. Przedsięwzięcie ma formę widowiska muzyczno-wizualno-teatralnego i jest przygotowywane przez podmioty współrealizujące program „Wrocławska Bezpieczna Szkoła”, którego głównym organizatorem jest Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

 „Słowa Mają Czołgi”, bo tak zatytułowany jest spektakl, traktuje o przemocy. Cóż może oznaczać tak postawiony tytuł? Czy słowa, tak samo jak czołgi, mogą atakować, a może nas bronić? Na te oraz wiele innych pytań odpowiedź próbowali znaleźć uczniowie szkół biorących udział w programie. 6 grudnia wszyscy będziemy mieli okazję usłyszeć głos młodzieży w rozprawie o przemocy.

 Aktorzy cytują w pewnym momencie spektaklu wprost treść artykułu 216 k.k. „§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (…)”, co jest wyraźnym wstępem do rozmów o hejcie i granicach wolności w Internecie. Cyberprzemoc też zostawia ślady.

 

Współorganizatorzy:

Wydział Prewencji i Patrolowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia

Straż Miejska Wrocławia

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu

Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie Filia we Wrocławiu

Projekcja Sp. z o.o.

 

W skład zespołu artystycznego wchodzą:

Zespół Szkół nr 13

Szkoła Podstawowa nr 71

Szkoła Podstawowa nr 96

Szkoła Podstawowa nr 85