Stanowisko Prezydium KRASP oraz apel KRUWiO dotyczące obecnej sytuacji w kraju

30.10.2020

Poniżej zamieszczamy stanowisko Prezydium KRASP oraz apel KRUWiO dotyczące obecnej sytuacji w kraju.