STUDENCI AST WE WROCŁAWIU Z NAGRODĄ GRAND PRIX (I NIE TYLKO) 41. FST!

15.05.2023

„Nasi” z Grand Prix Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi! I nie tylko!

GRAND PRIX w wysokości 15 000 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla zespołu spektaklu A NAJWAŻNIEJSZE JEST… w reżyserii Pawła Miśkiewicza z AST Kraków, filia we Wrocławiu.

A poza tym:

II NAGRODA AKTORSKA wysokości 5 000 zł dla Moniki Mikołajczak z AST Kraków filia
we Wrocławiu A NAJWAŻNIEJSZE JEST… w reżyserii Pawła Miśkiewicza.

III NAGRODA AKTORSKA wysokości 3 000 zł dla Patrycji Dąbrowskiej A NAJWAŻNIEJSZE JEST…  z AST Kraków, filia we Wrocławiu.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 1 500 zł otrzymują:

– Gabriela Gola z AST Kraków filia we Wrocławiu za rolę w spektaklu ŻYJĘ! w reżyserii Magdaleny Miklasz,
– Maciej Baka z AST Kraków filia we Wrocławiu za rolę w spektaklu A NAJWAŻNIEJSZE JEST… w reżyserii Pawła Miśkiewicza,
– Nataniel Zoń z AST Kraków filia we Wrocławiu za rolę w spektaklu WIĘCEJ ŁEZ w reżyserii Małgorzaty Wdowik i Dobromira Dymeckiego,

WYRÓŻNIENIE zespołowe w wysokości 4000zł za spektakl:
– ŻYJĘ! w reżyserii Magdaleny Miklasz z AST Kraków filia we Wrocławiu.

 NAGRODY SPECJALNE ufundowane przez podmioty zewnętrzne:

 Nagrody OPUS FILM dla Aktorki i Aktora, których chcielibyśmy oglądać na ekranie telewizyjnym i filmowym, po 2 500 zł każda dla:
– Moniki Mikołajczak z AST Kraków filia we Wrocławiu za rolę w spektaklu A NAJWAŻNIEJSZE JEST… w reżyserii Pawła Miśkiewicza,
– Kuby Mielewczyka z AST Kraków filia we Wrocławiu za rolę w spektaklu A NAJWAŻNIEJSZE JEST… w reżyserii Pawła Miśkiewicza.

Nagrody Związku Artystów Scen Polskich ZASP „Deska Sceniczna” dla:
– Marty Malinowskiej z AST Kraków filia we Wrocławiu.

WERDYKT JURY 41. FESTIWALU SZKÓŁ TEATRALNYCH W ŁODZI!

Zespół aktorski spektaklu "a najważniejsze jest..." z nagrodami na 41FST

Nagrodzone Studentki i Studenci Wydziału Aktorskiego AST we Wrocławiu.

Nagrodzone Studentki i Studenci Wydziału Lalkarskiego AST we Wrocławiu.