XVI MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA SZKÓŁ LALKARSKICH „METAFORMY” 19-22 LISTOPADA 2024!

24.04.2024

Oficjalnie ogłaszamy, że XVI MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA SZKÓŁ LALKARSKICH „METAFORMY” odbędą się 19-22 listopada!

XVI Międzynarodowe Spotkania Szkół Lalkarskich METAFORMY będą kolejną edycją cyklicznego przeglądu najważniejszych dokonań studentów uczelni artystycznych kształcących aktorów i reżyserów teatru lalek z Polski i z zagranicy. Spotkania istnieją na mapie międzynarodowych studenckich festiwali od niemalże 35 lat. Wydarzenie to jest przestrzenią na popularyzowanie i prezentację dokonań: performanców, instalacji, spektakli teatralnych- współczesnych twórców teatru lalek (absolwentów, studentów i pedagogów polskich oraz zagranicznych uczelni) oraz wyznaczanie nowych kierunków kształcenia i artystycznych poszukiwań dla młodych adeptów sztuki lalkarskiej. Przyszłoroczna edycja METAFORM ma za zadanie nie tylko odnieść się do długiej tradycji polskiego i europejskiego lalkarstwa, ale nadać nowy kierunek poszukiwań Festiwalu w stronę: nowych mediów, współczesnych technik komputerowych i audiowizualnych, które coraz silniej determinują język współczesnego teatru formy.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji to ZBLIŻENIA. Synonimami pojęcia “zbliżać” są przede wszystkim słowa: jednoczyć, łączyć, integrować, zespalać. Podczas tegorocznej edycji „Metaform” będziemy łączyć dziedziny sztukę lalkarską z technikami komputerowymi, animacjami filmowymi oraz nowymi mediami. Zespalać aktora z lalką i pochylać się nad fundamentalnym dla naszej profesji zagadnieniem jakim jest animacja oraz integrować międzynarodowe środowisko studenckie i ośrodki lalkarskie!

Zgłoszenia: festival.metaformy@ast.wroc.pl