ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR ABSTRAKTÓW NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ LALKA NOVA – POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ JUŻ W TYM TYGODNIU!

05.10.2021

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia prelegenckie na Międzynarodową Konferencję Naukową LALKA NOVA! W tym tygodniu odbędą się obrady Rady Naukowej w składzie: dr Anna Ivanova, mgr Kata Csató, dr Ida Hledíková, dr hab. Ewelina Ciszewska – dziekanka Wydziału Lalkarskiego AST oraz prof. dr hab. Mirosław Kocur.  Rada wybierze nadesłane abstrakty, a wyniki obrad poznamy już 11 października.

Thank you for the submitted applications for the International Conference LALKA NOVA – NEW PUPPET! This week the Scientific Council composed of: Anna Ivanova PhD, Kata Csató MA, prof. Ida Hledíková PhD, Ewelina Ciszewska PhD – dean of the Puppetry Faculty of the AST and prof. Mirosław Kocur will start their work. The Council will choose the submitted abstracts, and the results will be announced on October 11.