Zmarł Leszek Czarnota

12.07.2019

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Leszka Czarnoty

wieloletniego pedagoga Wydziału Lalkarskiego AST w Krakowie Filii we Wrocławiu (dawniej PWST), wybitnego aktora pantomimy, reżysera teatralnego i choreografa.

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Społeczność akademicka Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu