Biblioteka

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Filia we Wrocławiu
ul. Braniborska 59, Wrocław 53-680

tel. 71 358 34 19
e-mail: biblioteka@ast.wroc.pl


W roku akademickim Biblioteka AST czynna w godzinach:

Dzień tygodniaGodziny wypożyczeń 
Poniedziałek 9.00 – 15.00
Wtorek 9.00 – 18.00
Środa 9.00 – 15.00
Czwartek 9.00 – 18.00
Piątek 9.00 – 15.00

Czytelnia i pracownia komputerowa czynne w godzinach otwarcia Biblioteki.

Zasady wypożyczeń książek:
Zamówienia można składać osobiście lub mailowo na adres: biblioteka@ast.wroc.pl bądź telefonicznie.
Książki można również odesłać pocztą (listem poleconym) na adres: Biblioteka AST w Krakowie Filia we Wrocławiu
ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław
O ewentualnych zmianach w funkcjonowaniu Biblioteki będziemy informować Państwa na bieżąco.W BIBLIOTECE OBOWIĄZUJE:

INFORMACJE DLA CZYTELNIKÓW: