Archiwum cyfrowe AST

Tytuł projektu: Pracownia naukowo-badawcza historii i dokumentacji sztuki teatru lalkowego

Kierownik projektu: prof. Jacek Radomski

Zespół badawczy:
Joanna Mikuła
Dorota Bielska
Krzysztof Opalski
Bartosz Ryszkowski

Celem Pracowni jest działalność badawczo-naukowa służąca poszerzeniu wiedzy, umacnianiu praktyki w obszarze twórczości sztuki Teatru Lalek. Służyć ma ona wspomaganiu procesu dydaktycznego Wydziału Lalkarskiego oraz badaniu specyfiki sztuki lalkowej na tle innych sztuk widowiskowych. Kolejne materiały dotyczące poszczególnych wydarzeń artystycznych i naukowych związanych z naszym Wydziałem będą sukcesywnie zamieszczane na niniejszej stronie. Finalnie Pracownia stanowić będzie zaplecze, źródło wiedzy kierunkowej dla studentów, pedagogów, praktyków i historyków teatru, a także osób szczególnie zainteresowanych tą dziedziną sztuki.