Archiwum spektakli AST

Wirtualna Skene jest platformą multimedialną, która pełni rolę wirtualnej czytelni teatralnej.

Przeznaczona jest dla użytkowników zainteresowanych teatrem w Polsce. Wirtualna Skene spełnia cele informacyjne, promocyjne i dydaktyczne.
Zawiera dokumentację multimedialną spektakli dyplomowych AST (dawniej PWST) w Krakowie i Wrocławiu.
W sieci można zobaczyć obrazy plakatów i programów teatralnych, zdjęcia oraz zapisy wideo ze spektakli dyplomowych AST w Krakowie i Wrocławiu, a także niektóre recenzje teatralne (tylko te, na których publikację w sieci Uczelnia otrzymała zgodę od redakcji).
Wirtualna Skene
 zawiera również listę utworów autorów polskich i obcych dostępnych w domenie publicznej.