Informacje o zbiorach

Biblioteka AST Filia we Wrocławiu jest międzywydziałową jednostką organizacyjną pełniącą funkcje naukowe, dydaktyczne i usługowe. W swoich zbiorach posiada publikacje o profilu humanistycznym ze szczególnym uwzględnieniem teatrologii, filmoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii i kultury. Bogato reprezentowana jest literatura z zakresu teatru lalkowego.

Na uwagę zasługuje też kolekcja scenariuszy spektakli teatralnych, jak również dzieł literackich ze szczególnym uwzględnieniem dramatu polskiego i powszechnego.

W roku 2006 Biblioteka AST przystąpiła do Dolnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych www.dbc.wroc.pl. W ramach uczestnictwa w Konsorcjum prezentowane są w formie cyfrowej zbiory biblioteki:

  • wydawnictwa sprzed 1949 r.,
  • dorobek naukowy pracowników Uczelni,
  • czasopisma specjalistyczne z zakresu teatru.

Zbiory biblioteki obejmują:

  • 19452 wol. druków zwartych,
  • czasopisma o tematyce specjalistycznej,
  • prace naukowe,
  • zbiory specjalne (skrypty, nuty, scenariusze),
  • zbiory multimedialne (płyty analogowe, CD, DVD).

Księgozbiór podręczny w czytelni zawiera wydawnictwa encyklopedyczne, czasopisma specjalistyczne, unikatowe wydawnictwa albumowe, słowniki ogólne i terminologiczne.