INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Kierunek uruchomiony w roku akademickim 2023/2024

W celu uzyskania informacji dotyczących rekrutacji na rok akademicki 2024/2025, skontaktuj się z dziekanatem.

Marzanna Baziukiewicz
pok. 135
tel. 71 358 34 30
e-mail: marzanna.baziukiewicz@ast.wroc.pl

Rekrutacja on-line na rok akademicki 2023/2024 zakończyła się 30.09.2023 r. godz. 23:59

Koszt studiów od roku akademickiego 2023/2024 to 3 000 zł semestralnie czyli 12 000 zł za cały okres nauki.