METAFORMY 2022

Międzynarodowe Spotkania Szkół Lalkarskich METAFORMY odbędą się w dniach 11-14 października 2022 r. w Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu

Od wielu lat w ramach Festiwalu budujemy otwartą platformę wymiany tropów i kierunków, którymi podąża teatr lalek. Chcielibyśmy, aby Wrocław stał się miejscem spotkania tradycyjnych form lalkowych z nowym, często niekonwencjonalnym językiem formy. Wzbogaćmy wspólnie współczesny dyskurs lalkarski o nowe, świeże pomysły odpowiadające przemianom w lalkarstwie XXI wieku.

Po raz piętnasty chcemy, aby Wrocław stał się stolicą lalkarstwa – sztuki, która porusza, zadziwia i pobudza do refleksji.

Tegoroczna edycja pod hasłem „What’s up puppet” ma na celu odważną dyskusję i wymianę doświadczeń w oparciu o trzy płaszczyzny:

[—-] linia teraźniejszości (doświadczenia współczesnego lalkarstwa),
[==] linia future (przestrzeń do poszukiwania alternatywnej narracji lalkowej),
[^^] linia lab (linia eksperymentów z lalką, obiektem, nowymi technologiami, designem,
scenografią i grami komputerowymi).

Program Festiwalu zostaje poszerzony o aktywną przestrzeń laboratoryjną – [^^] eksploratorium – w której zaproponujemy warsztaty i eksperymenty ze światłem, obrazem i dźwiękiem. Wzbogaćmy współczesny dyskurs lalkarski o nowe, świeże pomysły odpowiadające zmianom w lalkarstwie XXI wieku.