Agnieszka Rychlewska

Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu językoznawstwa stosowanego,  Podyplomowego Studium Przekładu, Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE oraz Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego UWr.
Uczestniczyła w wielu formach kształcenia min. w Anglii, Niemczech, Hiszpanii, Czechach.
Autorka publikacji naukowych z zakresu nauczania języka angielskiego.
Nauczyciel dyplomowany oraz egzaminator na egzaminach doktorskich i maturalnych.
Od 2014 roku wykładowca AST Filia we Wrocławiu, gdzie również jest rzecznikiem do spraw etyki .
Fot. archiwum prywatne