INFORMACJE DLA SŁUCHACZY SPRTDiM

Kierunek Studia Podyplomowe Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży uruchomiony w roku 2023/2024 !!!

kontakt się z dziekanatem:

Marzanna Baziukiewicz

pok. 135
tel. 71 358 34 30
e-mail: marzanna.baziukiewicz@ast.wroc.pl

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

ZASADY REKRUTACJI

Regulamin studiów podyplomowych 

Uchwała nr 482012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie z dnia 27.04.2015 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych