ZASADY REKRUTACJI

Rejestracja na Studia Podyplomowe Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży na rok akademicki 2024/2025 odbywać się będzie się poprzez System Internetowej Rejestracji Kandydata. Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2024 r.

https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży mogą ubiegać się osoby, które:

  • ukończyły studia co najmniej pierwszego stopnia (czyli posiadają dyplom studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich),
  • prowadzą lub planują prowadzić teatr dziecięcy, młodzieżowy, amatorski teatr ludzi dorosłych bądź inną formę aktywności teatralnej,
  • zarejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata.

Warunkiem uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych w roku akademickim 2024/2025 jest zebranie minimalnej liczby uczestników – 20 osób.

Informacja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu danej edycji studiów podyplomowych zostanie opublikowana na stronie internetowej uczelni po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. 

Studia trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota, niedziela).

Więcej informacji uzyskają Państwo w dziekanacie: Telefon: 71 358 34 30, 

 e-mail: marzanna.baziukiewicz@ast.wroc.pl