Wsparcie psychologiczne

Konsultacje psychologiczne dla studentów:

AST zapewnia studentom bezpłatne konsultacje z psychologiem. Konsultacje odbywają się w każdy wtorek w godz. 8:00-14:00. Obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez kontakt na adres psycholog@ast.wroc.pl.

Całodobowe bezpłatne numery pomocowe:

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym tel. 800-702-222

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych tel. 116 123

Pozostałe miejsca, gdzie można uzyskać pomoc:

  • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego

ul. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18, tel. 71/776-62-00

  • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Oddział całodobowy

ul. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18, tel. 519-618-183 lub 519-319-462

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Akson

ul. Gliniana 28/30 tel. 71/352-94-03