SYLABUSY

MODUŁ I – PRACA NAD ROLĄ TECHNIKACH ZWIĄZANYCH Z KIERUNKIEM STUDIÓW

MODUŁ II – INTERPRETACJA WIERSZA

MODUŁ III – INTERPRETACJA PROZY

MODUŁ IV – WYMOWA

MODUŁ V – IMPOSTACJA GŁOSU

MODUŁ VI – PLASTYKA RUCHU SCENICZNEGO

MODUŁ VII – TANIEC

MODUŁ VIII – TRENING AKTORSKI

MODUŁ IX – PIOSENKA AKTORSKA

MODUŁ X – PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z HISTORIĄ TEATRU

MODUŁ XI – PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z HISTORIĄ KULTURY

MODUŁ XII – PSYCHOLOGIA

MODUŁ XIII – PRAWO AUTORSKIE

MODUŁ XIV – PRACA Z REŻYSEREM/PRACA PRZED KAMERĄ

MODUŁ XV – PRACA PRZED MIKROFONEM

MODUŁ XVI – LEKTORAT

MODUŁ XVII – SEMINARIUM DYPLOMOWE

MODUŁ XVIII – PRZEDSTAWIENIE DYPLOMOWE

PRAKTYKI STUDENCKIE