PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I CZĘŚCIOWA NADBUDOWA BUDYNKU PWST

Informacje o przebudowie

Realizacja projektu polegającego na przebudowie, rozbudowie i częściowej nadbudowie budynku wrocławskiej Filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, to istotny wkład w rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego w Polsce. Historia wrocławskiej Filii PWST w Krakowie rozpoczęła się już w 1972 roku, kiedy utworzono tu Wydział Lalkarski. Obecnie mury wrocławskiej Uczelni opuszczają co roku absolwenci Wydziału Aktorskiego, Lalkarskiego i począwszy od roku akademickiego 2009/2010 kierunku Reżyserii, specjalności Teatru Lalek na Wydziale Lalkarskim. Uczelnia prowadzi ponadto Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży przeznaczone dla nauczycieli, instruktorów i terapeutów. Działa też Teatr PWST – ważna scena na kulturalnej mapie Wrocławia.


Dotychczas Filia PWST we Wrocławiu użytkowała trzy, rozproszone w różnych częściach miasta, budynki zaadaptowane wprawdzie na cele dydaktyczne, ale nie spełniające wymogów profesjonalnej Uczelni teatralnej. Władze PWST przez lata próbowały pozyskać konieczne fundusze na stworzenie jednej, nowoczesnej siedziby Uczelni. Bezpośrednie przygotowania do realizacji Projektu rozpoczęliśmy w 2006, kiedy to ogłosiliśmy konkurs na koncepcje urbanistyczno – architektoniczną przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Braniborskiej. 14 maja 2009 roku ukoronowaniem tych starań było podpisanie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, działanie 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Roboty budowlane rozpoczęto w listopadzie 2009 roku a zakończono pod koniec roku 2011. Zajęcia w nowym budynku trwają od pierwszych dni stycznia 2012 roku.

Projekt przebudowy, rozbudowy i częściowej nadbudowy budynku PWST przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu pozwala zlokalizować wszystkie wydziały Uczelni w jednym, nowoczesnym i świetnie wyposażonym obiekcie dydaktycznym. Powstało swoiste centrum kulturalno–edukacyjne, z salami dydaktycznymi, biblioteką, trzema salami teatralnymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt oświetleniowy i aparaturę akustyczną. Nowe sale do zajęć mają średnio 100 m², a największa z nich liczy sobie 150 m². W nowej siedzibie Uczelni mieszczą się również; studio nagrań, pracownie i magazyny. Dysponujemy ponadto dwupoziomowym garażem podziemnym. Powierzchnia całkowita nowego budynku to ponad 10 000 m², a kubatura pomieszczeń przekracza – 50 000 m³

Koszt realizacji Projektu wyniósł 41 156 159,72 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” działanie 11.3 „infrastruktura szkolnictwa artystycznego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w kwocie nie większej niż 35 510 760,09 zł.

Projekt realizowali:

  • Projekt architektoniczny – KKM Kozień Architekci dr arch. Marek Kozień, dr arch. Magdalena Kozień oraz arch. Katarzyna Kozień-Kornecka z Krakowa.
  • Inżynier Kontraktu – ECM Group Polska Sp. z o.o.
  • Generalny Wykonawca – ABM Solid SA.
  • Wykonawca dźwigów i zapadni – SURSUM  Sp. z o.o.
  • Wykonawca scenotechniki górnej – Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR
  • Dostawca Sprzętu nagłośnienia elektroakustycznego – MUSIC INFO SP. z o.o.
  • Dostawca sprzętu oświetleniowego – P.H.U. ELWO-LIGHT
  • Dostawca krzeseł, podestów i foteli – WAMAT

Nadzór nad realizacją Projektu sprawował Kanclerz PWST – Pan Franciszek Gałuszka

Koordynatorem realizacji Projektu była Z-ca Kanclerza ds. Filii PWST we Wrocławiu Pani Teresa Kyzioł a Biurem Projektu kierowała Katarzyna Kostenko.

Realizację projektu rozpoczęto w kadencji Rektora prof. Jerzego Stuhra, a zakończono w czasie trwania kadencji Rektor prof. Ewy Kutryś.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 


Aktualności


24.04.2015 r.

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2015 

Z czym się je PWST? – Zobacz czego, jak i gdzie uczą się aktorzy

W piątek, 8 kwietnia 2015 roku w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich pod hasłem: „Z czym się je PWST? – Zobacz czego, jak i gdzie uczą się aktorzy”.


Przez ten jeden dzień, publiczność będzie miała okazję „studiować” w szkole teatralnej, wziąć udział w otwartych zajęciach, takich jak: impostacja głosu, taniec i rytmika, sceny współczesne, otwartych pokazach studentów Wydziału Aktorskiego i Lalkarskiego. Pedagodzy PWST przygotowali dla słuchaczy warsztaty głosowe mające na celu poprawę jakości komunikowania, warsztaty teatralne wdrażające w proces konstruowania roli, treningu aktorskiego, pracy nad ciałem czy też warsztaty dla dorosłych, podczas których będzie można samodzielnie skonstruować lalkę.

Wstęp na zajęcia, pokazy i warsztaty odbywające się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich jest bezpłatny, prosimy o wcześniejszą rezerwacji miejsc: http://www.pwst.wroclaw.pl/rezerwacje/


OTWARTE ZAJĘCIA W SZKOLE TEATRALNEJ:

08:30 – 11:30 | Impostacja głosu |prowadzenie: mgr Marzenna Wojak | sala: 51/52 | publiczność: 30 osób

12:00 – 14:00 | Taniec i rytmika | prowadzenie: mgr Zbigniew Karbowski | sala: 203/204 | publiczność: 30 osób

14:30 – 16:00 | Sceny współczesne | prowadzenie: prof. PWST Teresa Sawicka | sala: 229-230 | publiczność: 20 osób

OTWARTE POKAZY W SZKOLE TEATRALNEJ:

10:00-10:10 | „Trzy po trzy” | opieka pedagogiczna: dr hab. Krzysztof Grębski | występują studenci I roku Wydziału Lalkarskiego | sala: 227 | ilość miejsc: 40

10:30-10:40 | „Palcówka” | opieka pedagogiczna: dr hab. Krzysztof Grębski | występują studenci I roku Wydziału Lalkarskiego | sala: 227 | ilość miejsc: 40

11:30-11:40 | „Palcówka” | opieka pedagogiczna: dr hab. Krzysztof Grębski | występują studenci I roku Wydziału Lalkarskiego | sala: 227 | ilość miejsc: 40

11:00 – 11:10 | „Trzy po trzy” | opieka pedagogiczna: dr hab. Krzysztof Grębski | występują studenci I roku Wydziału Lalkarskiego | sala: 227 | ilość miejsc: 40

18:00 – 19:20 | ”W małym dworku” St. I. Witkiewicza | opieka pedagogiczna: prof. Krzysztof Kuliński | występują studenci II roku Wydziału Aktorskiego | sala: 228/229

OTWARTE WARSZTATY W SZKOLE TEATRALNEJ:

13:00-15:00 | Głos jako element sukcesu współczesnego człowieka | prowadzenie: dr hab. Izabela Jeżowska | sala: Studio | ilość osób: 30 uczestników (20 obserwatorów, 10 aktywnych uczestników)

17:00-19:30 | Zrób swoją lalkę – warsztaty dla dorosłych | prowadzenie: Małgorzata Bekalarska | Sala: 205 | ilość uczestników: 15

15:00-17:00 | Pytania o teatr. Warsztat teatralny | prowadzenie: dr Krzysztof Boczkowski |
sala: Czarna | ilość uczestników: 20


25.04.2014 r.
Wystawa Fundusze unijne – nowa przestrzeń dla kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma zaszczyt zaprosić na serię wystaw pn. Fundusze unijne – nowa przestrzeń dla kultury prezentujących zdjęcia inwestycji dofinansowanych w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 


Wystawa będzie prezentować efekty wdrażania środków unijnych na kulturę w ramach ww. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki środkom pochodzącym z Programu dofinansowanie otrzymało 79 inwestycji o wartości całkowitej prawie 4 mld zł.

Na wystawie przedstawione zostaną zdjęcia projektów, które w latach 2007-2013 otrzymały dofinansowanie w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wśród prezentowanych inwestycji znajdą się przykłady zarówno nowo wybudowanych obiektów (np. Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach), istniejących budynków poddanych gruntowanej modernizacji (np. Opera Leśna w Sopocie), odnowionych zabytków (np. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Pałac w Wilanowie) czy poprawy stanu infrastruktury szkolnictwa artystycznego (np. Akademia Muzyczna w Łodzi, Szkoła Plastyczna w Częstochowie). 
Wystawa będzie miała zarówno formę ekspozycji wewnętrznej, jak i zewnętrznej ogólnodostępnej prezentacji w przestrzeni publicznej. Wstęp na wystawy jest bezpłatny.

Kolejne wystawy zostaną zaprezentowane w następujących terminach i lokalizacjach:
14.05 – 13.06. – Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (Plac Wolności 19, Poznań)
16-30.06 – Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, Wrocław)
03.07-14.07 – Wrocławska filia PWST w Krakowie (ul. Braniborska 59, Wrocław)
17.07-15.08 – Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki (Wawel 5, Kraków)
18.08-31.08 – Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku (ul. Odeska 1, Białystok)
03.09-16.09 – Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12, Lublin)
19.09-30.09 – Gdański Teatr Szekspirowski (ul. Ogarna 101, Gdańsk)
03.10-15.10 – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa)
18.10-30.10 – Akademia Muzyczna w Łodzi (ul. Gdańska 32, Łódź)
03.11-16.11 – Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach (Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice)
19.11-30.11 – Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie (Plac Teatralny 1, Warszawa)


20.04.2014 r.Dni Otwarte Funduszy Europejskich w PWST

1 maja 2014 roku będziemy obchodzić 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami i beneficjentami z całej Polski zaplanowało liczne działania, które zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich.
29 kwietnia zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich w PWST. Studenci Wydziału Aktorskiego i Lalkarskiego PWST zaprezentują spektakle dyplomowe pt.: „Pessoa” w reżyserii Brano Mazucha oraz „Królestwo” w reżyserii Remigiusza Brzyka. Ponadto młoda widownia będzie miała możliwość zwiedzania budynku Uczelni oraz wzięcia udziału w warsztatach lalkarskich.

12:00 | „Pessoa” reż. Brano Mazuch
18:00 | „Królestwo” reż. Remigiusz Brzyk
19:00 | „Pessoa” reż. Brano Mazuch

Rezerwacji miejsc na spektakle można dokonać poprzez internetowy system rezerwacji miejsc: http://www.pwst.wroclaw.pl/rezerwacje/

Dni Otwarte odbędą się w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59. Obiekt ten został rozbudowany dzięki dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” działanie 11.3 „infrastruktura szkolnictwa artystycznego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w kwocie 32 977 515,08 zł. Koszt rozbudowy wyniósł 41 834 040, 97 zł.

Informacje o wszystkich działaniach podejmowanych w ramach akcji z okazji 10-lecia członkostwa Polski w UE znajdują się na stronie www.10latwue.pl


Grudzień 2013 r.
Zakończenie plebiscytu na najpiękniejszą polską uczelnię! PWST Filia we Wrocłąwiu zajęła 8 miejsce.

W plebiscycie na NAJPIĘKNIEJSZĄ POLSKĄ UCZELNIĘ otrzymaliśmy 8 miejsce. Dziękujemy za 1063 głosy na nas oddane. Zwycięzca to budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

A oto, co napisali o nas:

„Szkoły Teatralnej we Wrocławiu nie da się nie zauważyć. Mieni się złoto miedzianą elewacją, rzucając w przestrzeń świetliste refleksy. Bryła i jej wykończenie budzi emocje. Zamysłem architektów było połączenie dawnego budynku szkoły z nowo zaprojektowaną budowlą. Wykorzystanie szkła i miedzi jako materiałów dominujących pozwoliło osiągnąć zamierzony cel – spójną w kompozycji architekturę.

Pojawiały się zarzuty, że elewacja jest zbyt połyskliwa. Jednak z upływem czasu efekt lśnienia będzie zanikać. Materiał stopniowo matowieje, ciemnieje i pokrywa się patyną. Elewacja wrocławskiej PWST jest pierwszą tego typu realizacją w Polsce. Architekci uzyskali jednorodną pod względem kompozycyjnym formę przestrzenną. Uzyskali coś jeszcze – udało im się stworzyć swoistą więź pomiędzy echem czasów minionych a współczesnością. Gmach PWST przy ul. Braniborskiej jest bez wątpienia bardzo efektowny. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.”

Więcej na stronie: http://www.infoarchitekta.pl/artykuly:4-projekty:7534-konkurs-architopten-najpiekniejsza-polska-uczelnia-wybrana.html


20.11.2013 r.
PWST Filia we Wrocławiu zakwalifikowała się do udziału w plebiscycie na najpiękniejszą polską uczelnię!  

Miło nam przekazać informację, iż budynek Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu bierze udział w plebiscycie na NAJPIĘKNIEJSZĄ POLSKĄ UCZELNIĘ. Plebiscyt organizowany jest przez portal architektoniczny www.infoArchitekta.pl. Spośród 10 wytypowanych przez redakcję budynków, użytkownicy portalu wybierają w drodze głosowania NAJPIĘKNIEJSZY obiekt. Głosowanie trwa do 03.12.2013r.
 
Po ogłoszeniu wyników redakcja zamieści na stronie głównej portalu obszerny artykuł na temat zwycięskiego budynku.
 
Link do rankingu:
http://www.infoarchitekta.pl/artykuly/4-projekty/7534-konkursarchitoptennajpiekniejszepolskieuczelnierozpoczynamyglosowanie.html

Głosujemy!


20.06.2013 r.
Mamy III nagrodę w konkursie Piękny Wrocław!

W dniu 20 czerwca 2013 r. w Muzeum Architektury odbyło się ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień w KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ REALIZACJĘ ARCHITEKTONICZNĄ W ROKU 2012 –  PIĘKNY WROCŁAW. Nasz budynek otrzymał III nagrodę w kategorii „budynek użyteczności publicznej”, Grand Prix otrzymał nowy terminal pasażerski Portu Lotniczego, II nagrodę – nasi przyjaciele z ASP za Centrum Sztuk Użytkowych oraz Centrum Innowacyjności ASP. Cieszymy się!


21.01.2013
Zielony Mikołaj

W sobotę, 19 stycznia 2013 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej odbyło się wydarzenie dla dzieci pod hasłem „Zielony Mikołaj” zorganizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szkoła teatralna we współpracy z warszawską agencją eventową El Padre przygotowała dla najmłodszych szereg atrakcji. Młodej widowni zaprezentowaliśmy dwa spektakle: jedną z najbardziej znanych baśni H. Ch. Andersena „Dzikie łabędzie” w reżyserii Jerzego Bielunasa, poetycką i pełną grozy opowieść o miłości rodzeństwa skrzywdzonego przez złą macochę oraz „ Bajkę o rozczarowanym rumaku Romualdzie” w reżyserii Grzegorza Grecasa na podstawie tekstu Maliny Prześlugi. Dzieci uczestniczyły także w przezabawnych warsztatach muzyczno-ruchowych przygotowanych przez zdolnych studentów Wydziału Lalkarskiego – Przemysława Furdaka i Marcina Sosińskiego polegające na nauce fragmentów tekstu oraz ćwiczeniach fizycznych w formie zabawy przy akompaniamencie muzyki. Podczas całego wydarzenia w osobnej sali odbywały się kreatywne zajęcia plastyczne, w trakcie których dzieci tworzyły ozdoby z naturalnych materiałów.13.30-14.15 | „Bajka o rozczarowanym rumaku Romualdzie” reż. G. Grecas | Sala Czarna
14.30-15.30 | Warsztaty muzyczno-ruchowe dla dzieci | Sala Czarna
16.00-17.15 | „Dzikie Łabędzie” reż. J. Bielunas | Duża Scena
17.45-18.45 | Warsztaty muzyczno-ruchowe dla dzieci | Sala Czarna


Kwiecień 2012 r.
Wykład Z-cy Kanclerza PWST we wrocławskiej Szkole Wyższej Handlowej

Pani Katarzyna Kostenko, Z-ca Kanclerza PWST na zaproszenie dr Małgorzaty Madej ze Szkoły Wyższej Handlowej przeprowadziła wykład dla studentów tejże Uczelni. Opowiedziała o pracy związanej z realizacją Projektu finansowanego ze środków UE, samym Projekcie i jego efektach. 


20.12.2011 r.
W poniedziałek 19 grudnia 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku PWST przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu!

Uroczystość  rozpoczął JM Prorektor ds Filii we Wrocławiu prof. Krzysztof Kuliński powitaniem zacnych gości : Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, przedstawicieli władz miasta Wrocławia,  przedstawiciela Władz Wdrażających Programy Europejskie, projektantów i wykonawców obiektu, rektorów i przedstawicieli uczelni wyższych, profesorów, dyrektorów teatrów, kolegów i koleżanek z PWST w Krakowie oraz innych ważnych gości. Następnie JM Rektor PWST w Krakowie prof. Ewa Kutryś wręczyła Panu Ministrowi Bogdanowi Zdrojewskiemu medal PWST oraz poprosiła go  o symboliczne otwarcie nowego budynku poprzez uderzenie w gong teatralny.
Po części oficjalnej nasi  goście zwiedzali budynek oprowadzani przez studentów, którzy pokazywali w nowych salach scenki aktorskie, ćwiczenia, tańce.
Odbyła się też konferencja prasowa, gdzie na pytania mediów odpowiadali: Minister Bogdan Zdrojewski, JM Rektor PWST w Krakowie prof. Ewa Kutryś, JM Prorektor ds Filli we Wrocławiu prof. Krzysztof Kuliński oraz Kanclerz PWST w Krakowie Pan Franciszek Gałuszka.
Uroczystość otwarcia nowego budynku PWST uświetniły również: wystawa Pracowni Scenografii Akademii Sztuk Pięknych prowadzącej zajęcia dla studentów ASP i PWST, wystawa fotograficzna przedstawiająca historię budynków PWST, koncert Big Bandu Akademii Muzycznej pod batutą Aleksandra Mazura. Na koniec uroczystości swój monodram ” Żywoty świętych osiedlowych” zaprezentowała absolwentka Wydziału Lalkarskiego obecnie  pedagog naszej Uczelni-  Agata Kucińska  z muzyką wykonywaną na żywo przez Sambora Dudzińskiego także absolwenta PWST.

W nowym  budynku PWST znajdują się 3 sale teatralne ( w tym jedna z teatralną zapadnią) wszystkie wyposażone w nowoczesny sprzęt oświetleniowy i akustyczny, 19 sal dydaktycznych, biblioteka, studio nagraniowe. Mieścić się w nim będą nareszcie wszystkie wydziały uczelni!

Realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu” była możliwa tylko dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobacz, jak wygląda nasza nowa szkoła od kulis! [VIDEO]
 


2010.03.16
Uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie Kamienia Węgielnego

12 marca 2010 r. o godz. 14.00 odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie Kamienia Węgielnego w fundamentach rozpoczętej rozbudowy obiektu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu

Realizatorem prac budowlanych jest firma ABM Solid S.A. Oddział w Tarnowie. Prace prowadzone są na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez firmę KKM Kozień Architekci z Krakowa. Przedsięwzięcie jest finansowane wspólnie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Wielkie wyzwanie rozbudowy obiektu przy ul. Braniborskiej zostało zainicjowane w PWST, gdy rektorem był prof. Jerzy Stuhr, natomiast kanclerzem mgr Franciszek Gałuszka.

Jest naszą intencją, aby budynek Uczelni po rozbudowie dobrze służył naszym studentom, pedagogom, widzom teatru PWST oraz miastu Wrocław i stał się widocznym znakiem, że można i trzeba inwestować w Kulturę.

Bez sentymentu żegnamy naszą starą siedzibę, siermiężny obiekt byłego Domu Kultury, stołówki, kina, wreszcie teatru PWST. Przechowamy jednak o nim wiele ciepłych wspomnień, bo w tym budynku, którego wygląd świadczy o tym, że został zbudowany niemalże na przekór sztuce i estetyce sztuka jednak powstawała, tak jak powstawałaby w każdym innym miejscu, w którym spotkają się zdeterminowani  do jej tworzenia ludzie. Bogatsi o doświadczenie pracy w tych spartańskich warunkach nabraliśmy  przekonania, że nasi studenci zasługują na nowoczesny, świetnie wyposażony obiekt dydaktyczny, którego warunki będą dla nich nie ograniczeniem, a inspiracją do twórczej pracy.

W obecności przedstawicieli Władz państwowych i samorządowych Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Gminy Miasta Wrocław, wrocławskich środowisk twórczych, rektorów wrocławskich uczelni,  wreszcie twórców i realizatorów projektu, pedagogów, studentów, pracowników i członków Senatu PWST oraz wszystkich innych znamienitych gości niniejszy Akt Erekcyjny podpisali: 
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego prof. Ewa Kutryś
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski
Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego Filia we Wrocławiu prof. Krzysztof Kuliński
Prezes ABM SOLID S.A. Pan Marek Pawlik
KKM Kozień Architekci
Inżynier kontraktu ECM Group Polska Sp. z o.o. 

Poniżej linki do informacji na temat wmurowania kamienia węgielnego:
http://investmap.pl/wiadomosci/link,wroclaw-bogdan-zdrojewski-wmurowal-kamien-wegielny-pod-budynek-szkoly-teatralnej,10766.html
http://pik.wroclaw.pl/nowosci/Wmurowano-kamie-wgielny-w-siedzibie-PWST-n874.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/89839.html
http://www.mmwroclaw.pl/8447/2010/3/12/pwst-bedzie-miala-nowy-budynek?districtChanged=true
http://wiadomosci.onet.pl/2140960,11,wroclawska_filia_pwst_bedzie_miala_nowy_budynek,item.html
http://wroclaw.studentnews.pl/s/13/42052-Newsy/3893445-Nowy-budynek-dla-wroclawskiej-filii-PWST.htm
http://wiadomosci.onet.pl/2140960,11,item.html
http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=370959&data=&lang=PL&_CheckSum=-2117218782
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,7656519
http://polskalokalna.pl/wiadomosci/dolnoslaskie/wroclaw/news/nowa-siedziba-wroclawskiej-filii-pwst,1451423,3324
http://www.gazetawroclawska.pl/fakty24/231884,wroclaw-wmurowano-kamien-wegielny-pod-budynek-pwst,id,t.html 


11.03.2010 r.
12 marca 2010 r. o godz. 14.00 odbędzie się uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie Kamienia Węgielnego w fundamentach rozpoczętej rozbudowy obiektu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu

Realizatorem prac budowlanych jest firma ABM Solid S.A. Oddział w Tarnowie. Prace prowadzone są na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez firmę KKM Kozień Architekci z Krakowa. Przedsięwzięcie jest finansowane wspólnie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Wielkie wyzwanie rozbudowy obiektu przy ul. Braniborskiej zostało zainicjowane w PWST, gdy rektorem był prof. Jerzy Stuhr, a kanclerzem mgr Franciszek Gałuszka.

Jest naszą intencją, aby budynek Uczelni po rozbudowie dobrze służył naszym studentom, pedagogom, widzom teatru PWST oraz miastu Wrocław i stał się widocznym znakiem, że można i trzeba inwestować w Kulturę.

Bez sentymentu żegnamy naszą starą siedzibę, siermiężny obiekt byłego Domu Kultury, stołówki, kina, wreszcie teatru PWST. Przechowamy jednak o nim wiele ciepłych wspomnień, bo w tym budynku, którego wygląd świadczy o tym, że został zbudowany niemalże na przekór sztuce i estetyce sztuka jednak powstawała, tak jak powstawałaby w każdym innym miejscu, w którym spotkają się zdeterminowani  do jej tworzenia ludzie. Bogatsi o doświadczenie pracy w tych spartańskich warunkach nabraliśmy  przekonania, że nasi studenci zasługują na nowoczesny, świetnie wyposażony obiekt dydaktyczny, którego warunki będą dla nich nie ograniczeniem, a inspiracją do twórczej pracy.

W obecności przedstawicieli Władz państwowych i samorządowych Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Gminy Miasta Wrocław, wrocławskich środowisk twórczych, rektorów wrocławskich uczelni,  wreszcie twórców i realizatorów projektu, pedagogów, studentów, pracowników i członków Senatu PWST oraz wszystkich innych znamienitych gości niniejszy Akt Erekcyjny podpisują:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego prof. Ewa Kutryś
Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego Filia we Wrocławiu prof. Krzysztof Kuliński
Prezes ABM SOLID SA Pan Marek Pawlik
KKM Kozień Architekci
Inżynier Kontraktu ECM Group Polska Sp. z o.o.


16.10.2009
Umowa na modernizację budynku PWST przy ul. Braniborskiej 59 podpisana!

Dzisiaj t.j. 16 października 2009 roku o godz. 13.00 została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych – firmą ABM SOLID S.A. z Tarnowa dot. realizacji projektu ”Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu”.

Projekt „Przebudowy, rozbudowy i częściowej nadbudowy budynku PWST we Wrocławiu” to ważne przedsięwzięcie z perspektywy życia kulturalnego Wrocławia. Powstanie nie tylko nowoczesna siedziba szkoły teatralnej we Wrocławiu, ale również nowoczesne centrum kulturalne. Zmodernizowana siedziba szkoły we Wrocławiu będzie się mieścić zaledwie kilkanaście minut jazdy samochodem od centrum, w obrębie dużego osiedla mieszkaniowego. Instytucja kultury o tak dużym dorobku i ofercie kulturalnej będzie stanowiła ważny element na mapie ośrodków kultury nie tylko w skali lokalnej, ale też w skali regionalnej, a nawet międzynarodowej. Powstanie swoiste centrum teatralne w miejscu dotąd praktycznie pozbawionym dostępu do tej formy sztuki.

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa tylko dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” działanie 11.3 „infrastruktura szkolnictwa artystycznego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w wysokości 30 475 495,95 zł. Szkoła współfinansuje realizację projektu ze środków własnych.


15.10.2009
Podpisujemy umowę z wykonawcą na modernizację budynku PWST przy ul. Braniborskiej 59

W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych dla przedsięwzięcia budowlanego w zakresie projektu ”Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu” w piątek (16.10.2009 r.) o godz. 13.00 w budynku PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej 59 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Rektora PWST – prof. Ewą Kutryś.

Przetarg został ogłoszony 24 lipca 2009. Swoje oferty nadesłało 13 firm. 28 września PWST wybrało najkorzystniejszą z nich; ofertę ABM SOLID S.A. z Tarnowa.            

Projekt „Przebudowy, rozbudowy i częściowej nadbudowy budynku PWST we Wrocławiu” to ważne przedsięwzięcie z perspektywy życia kulturalnego Wrocławia. Powstanie nie tylko nowoczesna siedziba szkoły teatralnej we Wrocławiu, ale również nowoczesne centrum kulturalne. Zmodernizowana siedziba szkoły we Wrocławiu będzie się mieścić zaledwie kilkanaście minut jazdy samochodem od centrum, w obrębie dużego osiedla mieszkaniowego. Instytucja kultury o tak dużym dorobku i ofercie kulturalnej będzie stanowiła ważny element na mapie ośrodków kultury nie tylko w skali lokalnej, ale też w skali regionalnej, a nawet międzynarodowej. Powstanie swoiste centrum teatralne w miejscu dotąd praktycznie pozbawionym dostępu do tej formy sztuki.

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa tylko dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” działanie 11.3 „infrastruktura szkolnictwa artystycznego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w wysokości 30 475 495,95 zł. Szkoła współfinansuje realizację projektu ze środków własnych.


15.05.2009
Pieniądze na modernizację PWST we Wrocławiu już pewne

Wczoraj o godzinie 18.30 w Krakowie podpisanazostała umowa o dofinansowanieprojektu „Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu”w ramach działania 11.3 priorytetu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Panem Bogdanem Zdrojewskim a Państwową Wyższą Szkołą Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie. 

W wyniku podpisania tej umowy otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 42 470 317,69  PLN. Długo na to czekaliśmy.

Modernizacja obiektu PWST przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu rozpocznie się latem 2009 roku. Planowany  termin zakończenia prac to II kwartał 2011 roku. 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, działanie 11.3  „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z oficjalnego podpisania umowy w zakładce Galeria.


15.10.2009
Podpisujemy umowę z wykonawcą na modernizację budynku PWST przy ul. Braniborskiej 59

W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych dla przedsięwzięcia budowlanego w zakresie projektu ”Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu” w piątek (16.10.2009 r.) o godz. 13.00 w budynku PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej 59 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Rektora PWST – prof. Ewą Kutryś.

Przetarg został ogłoszony 24 lipca 2009. Swoje oferty nadesłało 13 firm. 28 września PWST wybrało najkorzystniejszą z nich; ofertę ABM SOLID S.A. z Tarnowa.            

Projekt „Przebudowy, rozbudowy i częściowej nadbudowy budynku PWST we Wrocławiu” to ważne przedsięwzięcie z perspektywy życia kulturalnego Wrocławia. Powstanie nie tylko nowoczesna siedziba szkoły teatralnej we Wrocławiu, ale również nowoczesne centrum kulturalne. Zmodernizowana siedziba szkoły we Wrocławiu będzie się mieścić zaledwie kilkanaście minut jazdy samochodem od centrum, w obrębie dużego osiedla mieszkaniowego. Instytucja kultury o tak dużym dorobku i ofercie kulturalnej będzie stanowiła ważny element na mapie ośrodków kultury nie tylko w skali lokalnej, ale też w skali regionalnej, a nawet międzynarodowej. Powstanie swoiste centrum teatralne w miejscu dotąd praktycznie pozbawionym dostępu do tej formy sztuki.

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa tylko dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” działanie 11.3 „infrastruktura szkolnictwa artystycznego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w wysokości 30 475 495,95 zł. Szkoła współfinansuje realizację projektu ze środków własnych.


01.07.2008
Wrocławska PWST za kilka lat będzie mieścić się w nowym budynku

Już niedługo ma ruszyć przebudowa budynku PWST przy ul. Braniborskiej 59. Na miejscu obecnego obiektu powstanie nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek.

Znajdą w nim miejsce wszystkie wydziały wrocławskiej szkoły teatralnej, obecnie mieszczące się przy ul. Powstańców Śl. i Jastrzębiej.

Autorem projektu nowej siedziby PWST jest biuro projektowe KMM z Krakowa, które we Wrocławiu wygrało również konkurs na nową wizję Teatru Muzycznego Capitol. 

Dokumentację niezbędną dla realizacji inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowę budynku Wydziałów Zamiejscowych PWST przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W nowym budynku PWST mieścić się będą trzy sceny studenckiego teatru oraz biblioteka.

Budynek będzie również siedzibą Podyplomowego Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży oraz tworzącego się Centrum Teatru Jednego Aktora.

PWST czyni starania o pozyskanie środków finansowych na potrzebę powyższej przebudowy i modernizacji budynku. Będziemy ubiegać się o środki z Programu Operacyjnego “Infrastruktura i Środowisko” XI oś priorytetowa: Kultura i Dziedzictwo Kulturowe”.

Zapraszamy do obejrzenia projektu naszej szkoły przyszłości w zakładce Galeria.


Media o projekcie

Linki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
www.mkidn.gov.pl

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
www.wwpe.gov.pl

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko
www.pois.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Szlakiem kultury – Projekty dofinansowane w ramach XI Priorytetu „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe” Programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
http://www.poiis.mkidn.gov.pl/szlakiem-kultury/index.html